flag-czech

Vítejte na naší stránce v češtinĕ

Najdete tu v češtině všechny důležité informace, které potřebujete vědět.

Institut anglického jazyka ELI

Institut anglického jazyka ELI je součástí filosofické fakulty (College of Arts and Science) Floridské mezinárodní univerzity (Florida International University). Vzdělávání studentů z celého světa se věnuje už od roku 1978.

Naši studenti

Institut anglického jazyka se může pochlubit nejrůznorodější skladbou studentů na Floridě a patří i k nejrůznorodějším v celých Spojených státech. Každý semestr navštěvují jeho kurzy studenti z 25 až 35 zemí světa.

Naše kurzy

  • Intenzivní angličtina: Tento univerzitní přípravný program nabízíme po celý rok. Zahrnuje kurzy gramatiky a konverzace, psaní, porozumění čtenému textu a rozšiřování slovní zásoby a také několik volitelných kurzů, např. potlačování cizího přízvuku nebo přípravu na zkoušku TOEFL. Kromě kurzů přípravy na zkoušku TOEFL a potlačování cizího přízvuku, které jsou určeny až pro studenty s velmi dobrou průměrnou až pokročilou znalostí angličtiny, se do těchto kurzů mohou hlásit studenti s libovolnou úrovní znalosti jazyka.
  • Akademická angličtina: Tento univerzitní přípravný program je tvořen dvěma kurzy ze čtyř, které nabízíme v rámci intenzivní angličtiny. Studenti tak mohou studovat kratší dobu a za nižší náklady.
  • Překlenovací program: Tento náročný akademický program nabízíme po celý školní rok. Jeho součástí jsou kurzy angličtiny, které studenty připravují na studium na univerzitě.
  • Intenzivní konverzace: Tento intenzivní kurz konverzační angličtiny není zaměřen čistě na studium na univerzitě. Trvá tři týdny a výuka probíhá 5 dní v týdnu. Otevíráme ho každý semestr. Je určen pro studenty s libovolnou úrovní znalosti jazyka.
  • Letní institut: Tento univerzitní program trvá čtyři týdny. Výuka probíhá čtyři dny v týdnu vždy tři hodiny denně. Otevíráme ho každé léto a spočívá v kombinované výuce gramatiky a konverzace. Je určen pro studenty s libovolnou úrovní znalosti jazyka.

Termíny a ceny zjistíte kliknutím na tento odkaz. Vzorový program kurzů najdete na tomto odkaze.

 

Ubytování

Studenti institutu ELI mohou bydlet na studentských kolejích. Místa jsou ale omezená, proto je třeba si ubytování zamluvit předem.

Stravování

Studenti ubytovaní na kolejích mají možnost stravovat se ve studentské menze. Kromě toho mohou využívat četné restaurace v areálu univerzity i mimo něj.

Naši učitelé

Všichni naši učitelé mají vysokoškolské vzdělání v oboru výuky angličtiny jako cizího jazyka, mnozí z nich mají i zkušenosti ze zahraničí.

Volný čas

Pro zpestření studia a pobytu v Miami a jako kulturní obohacení nabízíme studentům pestrý program mimoškolních aktivit.

Přihláška ke studiu na institutu ELI a získání formuláře I-20

Toto jsou podmínky, které musejí studenti splnit, aby mohli studovat na institutu ELI:

  1. Vyplnit přihlášku a poslat ji na adresu institutu ELI.
    1. Zaplatit na účet univerzity FIU částku 150 amerických dolarů. Tuto částku můžete zaplatit šekem, platebním převodem nebo platební kartou. Částka je nevratná a nelze ji převádět na nikoho jiného.
    2. Předložit potvrzení z banky, že má student nebo osoba, která mu studium hradí, na svém bankovním účtu zůstatek minimálně 13 000 amerických dolarů, resp. ekvivalent v českých korunách.

Jakmile institut obdrží všechny podklady, pošle studentovi formulář I-20, s nímž se musí dostavit na konzulát nebo velvyslanectví Spojených států amerických a požádat o vízum F1 (studentské vízum). Částku za zvolený kurz pak student uhradí v plné výši po příjezdu do institutu ELI.